Monitoring staveb a konstrukcí

Systém monitoringu staveb a konstrukcí je zaměřen především na měření prodloužení, resp. mechanických napětí velkých struktur v průběhu jejich výstavbě nebo během jejich provozu. Typicky jde o konstrukce výškových budov, inženýrských nebo dopravních staveb.